นายกองสูน สายแวว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นางวัฒนา ไท้ทอง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ประชาชนชาวตำบลแพงใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการอบลรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID -19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

โครงการอบลรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID -19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง {gallery}teem102{/gallery}

[ 13-02-2563 ] Hits:86

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี {gallery}teem101{/gallery}

[ 31-01-2563 ] Hits:114

องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ครู ครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้ดูแลเด็กในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู วันพฤสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ครู ครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้ดูแลเด็กในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู วันพฤสบดีที่ 16 มกราคม 2563  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี {gallery}teem99{/gallery}

[ 17-01-2563 ] Hits:147

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ