องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ครู ครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้ดูแลเด็กในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู วันพฤสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ครู ครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้ดูแลเด็กในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู วันพฤสบดีที่ 16 มกราคม 2563  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


Poll

ประชาชนชาวตำบลแพงใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ