Hot News :

นายกองสูน สายแวว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นางวัฒนา ไท้ทอง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ประชาชนชาวตำบลแพงใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมชุมปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ ณ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2563

โครงการฝึกอบรมชุมปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ ณ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  วันที่  24 - 26 พฤศจิกายน  2563 {gallery}teem198{/gallery}

[ 30-11-2563 ] Hits:94

องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก

องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก {gallery}teem197{/gallery}

[ 26-10-2563 ] Hits:165

องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรม หาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรม หาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 {gallery}teem195{/gallery}

[ 19-10-2563 ] Hits:162

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ