Hot News :

นายกองสูน สายแวว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นางวัฒนา ไท้ทอง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ประชาชนชาวตำบลแพงใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก

องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก {gallery}teem197{/gallery}

[ 26-10-2563 ] Hits:81

องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรม หาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรม หาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 {gallery}teem195{/gallery}

[ 19-10-2563 ] Hits:70

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลแพงใหญ่ หลักสูตร การผูกผ้าและการจับจีบผ้า วันที่ 16 เดือน กันยายน 2563

 โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลแพงใหญ่ หลักสูตร การผูกผ้าและการจับจีบผ้า  วันที่ 16 เดือน กันยายน 2563 {gallery}teem194{/gallery}

[ 17-09-2563 ] Hits:117

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ