Hot News :

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี พ.ศ 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)

วันอังคาร, 05 เมษายน 2565 15:08

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ