Hot News :

โครงการฝึกอบรมชุมปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ ณ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2563

โครงการฝึกอบรมชุมปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ ณ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  วันที่  24 - 26 พฤศจิกายน  2563


Poll

ประชาชนชาวตำบลแพงใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ