Hot News :

 

คณะผู้บริหาร

 

นายกองสูน  สายแวว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมบูรณ์  สีลากุล

รององค์การบริหารส่วนตำบล

นายทวี  กุลพันธ์

รององค์การบริหารส่วนตำบล

 

นายจันทา  ศิรินนท์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ประชาชนชาวตำบลแพงใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ